Warszawskie Centrum Pantomimy

Warszawskie Centrum Pantomimy to przestrzeń, w której możliwy jest prawdziwy rozwój sztuki teatru pantomimy. Organizowanie warsztatów, do których zapraszani są uznani artyści tej sztuki z kraju i zagranicy, wspieranie projektów teatralnych z dziedziny sztuki mimu oraz produkcje spektakli pantomimy, to jedynie cześć naszej aktywności. Warszawskie Centrum Pantomimy koordynuje działania Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu organizowanego
przez Teatr Dramatyczny m.st W-wa oraz całorocznego Studia Pantomimy.

Ponadto na naszym terenie  działa i tworzy Fundacja oraz Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy a także Teatr Pantomimy Mimo. WCP jest również częścią Europejskiej Federacji Pantomimy. Wierzymy, że prowadzone na różnych płaszczyznach działania edukacyjne i artystyczne , tworzenie profesjonalnego zespołu teatralnego a także planowane publikacje przyczynią się do wzrostu zainteresowania odkrywaną na nowo Sztuką Mimu.

Od roku 2008 a więc od momentu założenia naszego Centrum, powstało całkiem nowe środowisko pasjonatów tej pięknej sztuki. Osoby uczestniczące w całorocznych zajęciach, tworząc samodzielne etiudy, spektakle a także własne teatralne grupy udowadniają, że ten rodzaj teatru jest nadal aktualny.

Zapraszamy na nasze spektakle wystawiane na scenach Teatru Dramatycznego oraz do udziału w naszych wydarzeniach.


Bartłomiej Ostapczuk – Dyrektor artystyczny