Studio Teatru Pantomimy


WZNAWIAMY ZAJĘCIA

Początek nowego rozpoczął już 4 października 2022.

Zajęcia odbywają się we Wtorki i Czwartki w godzinach 19.00-21.00
Miejsce: Studio Centrum Pantomimy ul. Wynalazek 1B (3 piętro) 


Po czasie wymuszonego bezruchu, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, pojawiła się możliwość powrotu do regularnej praktyki. Kto jeszcze nie zdążył się przyzwyczaić do dotychczasowej sytuacji? Kto czuje potrzebę działania, które nas porusza? Kto tęskni za myślą, emocją, działaniem? A może, kto chciałby spróbować po raz pierwszy?

Szlachetność, to jest element wyróżniający sztukę teatru pantomimy. Szlachetność ruchu, obserwacji, kontaktu, myślenia. Rzemiosło, które uczy więcej niż da się powiedzieć, w sposób, który już dawno wymyka się jednoznacznym opisom.

Sezon XVII Studia czyli 2022/23, zaczniemy od dwóch spotkań w tygodniu by przebudzić ciała i umysł. bez podziału na grupy. W miarę praktyki będziemy oferować dodatkowe zajęcia (różne rodzaje), kursy czy spotkania tematyczne. Dodatkowo, po raz pierwszy w historii Studia dodamy też część "Repertuar", która przybliży nas do scenicznych działań tych, którzy są dla nas teatralna inspiracją.

W każdym miesiącu przewidujemy od 6 do 8 zajęć, w zależności od naszego teatralnego kalendarza. Terminy spotkań podane są na dole strony

Jednak by to się wydarzyło, trzeba zacząć. 3,2,1 ReStart

Facebook Studia Pantomimy

Facebook Warszawskiego Centrum Pantomimy

Facebook Festiwalu Sztuki Mimu

Zajęcia opierają się na  współczesnej formie sztuki mimu obejmując: Pantomimę  klasyczną, elementy techniki E.Decroux, komedię/dramat ciała, kompozycję, zadania  aktorskie Improwizację, "Physical theatre" z punktu widzenia współczesnego teatru pantomimy oraz wybrane elementy pracy z rekwizytem i szeroko pojętym tetarem plastycznym.

Na zajęcia w studio składają się ćwiczenia podzielone na różne kategorie. Od podstawowej gramatyki ciała poprzez różne jej formy pojawiające się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, aż po całkiem współczesną formę teatru pantomimy.

Podstawowa zasada, które powinna kierować teatrem pantomimy to umiejętne połączenie myśli, emocji i działania. Poprzez zgłębianie poszczególnych ćwiczeń staramy się tego doświadczyć, poczuć i dzięki temu zrozumieć. Praca podczas zajęć polega między innymi na analizie ruchu, naszych stanów emocjonalnych oraz sposobu ich ukazywania.Sztuka teatru pantomimy nie jest teatrem bez słów jest to teatr, który funkcjonuje poza słowami dając tym samym aktorowi nieograniczone możliwości wypowiedzi.

Studio Pantomimy pozwala zgłębić tajniki sztuki teatru pantomimy oraz doświadczyć sztuki, w której wypowiadamy się za pomocą ciała.Osoby najbardziej zaangażowane w zajęcia Studia zapraszane są do udziału w projektach realizowanych przez Warszawskie Centrum Pantomimy. Wybrane osoby mają również szanse znaleźć się w Teatrze Pantomimy działającym przy Warszawskim Centrum Pantomimy lub zostać zaproszone do udziału w międzynarodowych projektach teatralnych. 

W Studio Pantomimy odbywają się zajęcia dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Zapraszamy również osoby, które nie miały wcześniej styczności z teatrem pantomimy.

Miejsce

Sala Studia Centrum Pantomimy, to przestrzeń o powierzchni 53 m2. Jest naszą pracownią, miejscem prób i spotkań. Postała specjalnie po to, by można w niej było praktykować sztukę teatru pantomimy / niewerbalnego/ fizycznego.

Rodzaje zajęć

Zajęcia w każdej z grup mają charakter warsztatowy. Oznacza to, że poszczególne elementy zajęć na przestrzeni całego sezonu mogą, choć nie muszą, być powtarzane. 

W nowym sezonie 2022/23, który rozpoczynamy 4 października 2022r. w związku z trwającą długo przerwą w zajęciach planujemy spotkania w grupie początkująco-ogólnej, do której zapraszamy dawnych uczestników zajęć oraz zupełnie nowe osoby. Sposób prowadzenia zajęć oraz tematyka każdego spotkania, umożliwi uczestniczenie każdemu z zainteresowanych sztuka przekazu niewerbalnego.


Poniżej opis grup, które funkcjonowały w czasie przed- pandemicznym. Jednak to jest jedynie opis. Wszystko na zajęcia i tak wydarza się poza słowem :) 

Grupa początkująca
Zajęcia w tej grupie to poznawanie sztuki teatru pantomimy od podstaw. Podstaw niezwykle istotnych, bez których dalsza edukacja w tej gałęzi teatru nie ma uzasadnienia. kontynuacja pracy nad wybranymi aspektami sztuki teatru pantomimy. Ćwiczenia, technika pantomimy oraz zadania aktorskie składają się na całość zajęć prowadzonych w sposób odpowiedni zarówno dla osób, które zajmują się teatrem lecz nie miały styczności z pantomimą  jak i dla osób, które zaczynają swoją przygodę z tą sztuką. Do tego dochodzą podstawowe zadania aktorskie oraz praca nad umiejętnym połączeniem oddechu, myśli i ruchu. Zajęcia skierowane również do tych, którzy nadal potrzebują tak ważnej pracy budującej solidne podstawy.

Grupa ogólna i zaawansowana 
Zajęcia grupy ogólnej i zaawansowanej skupiają się na rozwijaniu poprzez intensywną praktykę elementów, które nauczane były podczas zajęć grupy początkującej. Są one skierowane do osób już uczących się w naszym Studio Pantomimy.

Atelier Studia Pantomimy 
Tutaj skupiamy się na wybranych elementach teatru pantomimy, jego bogactwie technik i sposobów ekspresji. 
Oprócz tego będziemy doświadczać teatru fizycznego oraz eksperymentować, tworzyć, wzajemnie się inspirować oraz oglądać spektakle, które ukazują różne kierunki rozwoju teatru ciała. Raz w miesiącu spotkamy się również z innymi nauczycielami teatru niewerbalnego Zajęcia skierowane do osób zaangażowanych w projekty i spektakle Warszawskiego Centrum Pantomimy, które uczestniczą w stałych zajęciach grupy zaawansowanej. (Zajęcia zwolnione z opłat.)

Jak zacząć

Na zajęcia Studia Pantomimy zapraszamy osoby, które zajmują się teatrem pantomimy oraz tych, dla których będzie to pierwszy kontakt z tym rodzajem teatru. Wystarczy się z nami kontaktować by otrzymać wszystkie niezbędne informacje oraz po prostu przyjść na zajęcia. Zajęcia prowadzą: Bartłomiej Ostapczuk oraz zaproszeni goście W razie potrzeby zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim. 
Ilość miejsc ograniczona.

Opłaty

Miesiąc zajęć (6 lub 8 spotkań) 200 zł
​​Jednorazowe wejście lub mniejsza ilość zająć 40 zł/zajęcia
Płatność na 
miejscu, przed pierwszymi zajęciami.


Kontakt

Zapisy na zajęcia możliwe jedynie po uprzednim kontakcie z nami!
e-mail: studio@mimowie.pl  tel 793 019 736 
Warszawskie Centrum Pantomimy.


P a ź d z i e r n i k  2 0 2 2

4.10   Wtorek     19.00 - 21.00
6.10   Czwartek 19.00 - 21.00
10-15.10 Zapraszamy do udziału w 22 Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Mimu
18.10
Wtorek     19.00 - 21.00
20.10 Czwartek  19.00 - 21.00
25.10 Wtorek     19.00 - 21.00
27.10 Czwartek  19.00 - 21.00


L i s t o p a d   2 0 2 2

31.10 Poniedziałek  (zamiast 1.11) 19.00 - 21.00
3.11   Czwartek  19.00 -21.00
8.11   Wtorek      19.00 - 21.00
10-12 przerwa w zajęciach.
22.11  Czwartek 19.00 - 21.00
24.11  Wtorek.    19.00 - 21.00
29.11  Czwartek  19.00 -21.00


G r u d z i e ń  2 0 2 2

1.12  Czw. 19.00 - 21.00
6.12  Wt.    19.00 - 21.00
8.12  Czw.  19.00 - 21.00
13.12 Wt.    19.00 - 21.00
15.12 Czw.  19.00 - 21.00
20.12 Wt.    19.00 - 21.00